Verloren liefde 2 [lees eerst deel een ]

Op werk hoorde zij het . wat een afknapper moet dat voor de fans geweest zijn .  De grote James  Moor  was door omstandigheden niet opkomen dagen !   En alle boeken waren van tevoren al gesigneerd , t leek of er een ; voorbedachte  rade ; luchtje aan zat .Ze  moest dit   aan Marc   melden   die zou er ook van op kijken ,  de dag kroop voorbij  ,maar eindelijk  kon ze zich gereed maken voor haar afspraak . En natuurlijk was ook Marc behoorlijk onder de indruk van het voorval , t was teverwachten hoor zij hij , de man heeft ook zo zn duistere zijde , en hij haalde een voorval uit een van de boeken aan waaruit bleek dat de schrijver onbegrijpelijke wendingen  in een verhaal kon brengen .,die in eerste instantie je op een dwaalspoor brachten . Maar vervolgens het verhaal bizonder boeiend    maakte !!

En vervolgde hij  ; alles waarover hij schrijft  , daar doet hij onvoorstelbaar veel  onderzoek naar door zich letterlijk en figuurlijk   in  televen . Hij is vast al weer op pad voor zn volgende   bestseller . hij grinnekte ,  Weetje dat boek over die koffer moord vervolgde hij , nou hij ging toch mooi zelf  op dat booreiland werken he !!  om de sfeer goed weer tekunnen geven .  ja zij Margo   en paste zelf of hij in de koffer kon !!!!   Ze lachten beide en er viel een stilte  , ze nipte aan haar wijntje   wat Marc zonder tevragen voor haar had besteld ,Nu  moest ze het meteen  maar zeggen ook dat dit erg leuk geweest was maar dat ze het hier bij wilde laten !!

Dat was vreemd ,!, Marc reageerde er in het geheel niet op .  Het leek zelfs alsof ze het niet gezegd  had ? . Dus begon ze het uit teleggen , weetje   ;zij  ze   dat  vormd je   als het iedere keer mis gaat , je gaat wantrouwen  en je verhardt  ,iedere  keer een beetje meer , en uiteindelijk   kom je tot het besluit om het niet meer te   proberen , Hij luisterde aandachtig , ;Ik ben net gescheiden   vertelde hij dus was het eigenlijk ook niet zo mijn bedoeling ! Dit maakte dat de situatie  op eens veel minder beangstigend leek dan voorheen .En haar beslissing om hem niet meer te ontmoeten  vervaagde al snel .Wel  vroeg Marc honderd uit  over haar mislukte  relatie s , Ze zag het als intresse en gaf alle informatie waar hij om vroeg ,  tot laat in de avond   spraken ze over  haar leven , achter af begreep ze dat ze over hem maar bijster weinig wist ....

De dag daar op had ze vrij .Marc had haar uitgenodigd   om uit eten tegaan .Margo was gespannen en opgewonden tegelijk . als een klein kind dat een presentje gaat ontvangen . zo voelde ze zich , Haar mooiste jurk zou ze aan trekken . die lichtblauwe wijde die zo mooi om haar borsten en heupen glooide , ja die moest het worden .Ze ging eerst uitgebreidt in bad , en dr haar  en dr nagels  niets vergat ze .   ze kon niet wachten tot het vijf uur was ?    Gelukkig liet hij niet op zich wachten , toen hij haar zag kwam een blik van bewondering  in zn ogen ,;  Hoe lang geleden is het vroeg hij ,  dat je met een man geweest ben ?? Ze begreep precies  wat hij bedoelde , maar negeerde het ,  ; Te lang zij hij ;  de vraag zelf beantwoordend  Ze stapten in de klaar staande taxie en reden weg ,,

Het was zo n droom avond  die je alleen in een film zag , ze genoten alle twee  ..Het eten , de sfeer , de gesprekken , Margo babbelde honderd  uit , en ook nu kwam haar beleving van de stuk gelopen relatie s weer uitgebreidt aan bod . Nu genoeg er over  zij  ze , maar ik vind het intresant had hij geantwoord ,  Het was   half elf  en Marc  betaalde de rekening  . tot haar verwondering scheen hij er op eens genoeg van te hebben . Als het aan Margo had gelegen hadden ze nog wel een half uurtje   kunnen blijven , maar de taxie bracht haar en Marc weer naar haar eigen  stulpje . Tot haar grote verbazing   stapte ook Marc uit toen  ze thuis arriveerde  .Ze keek hem aan , ; Wat nu ??  Marc ; Zij ze .!!o Ik wil nog een eindje lopen straks  kan ik mn gedachten een beetje ordenen ; gaf hij haar ten antwoord !!

Nog voor ze er erg in had gehad , nodigde ze hem uit voor nog iets tedrinken  binnen ?  Zijn aarzeling   had haar een veilig gevoel gegeven ? nee t was niet de bedoeling geweest   zo voelde het in ieder geval niet , En een uurtje later was de sfeer heerlijk ontspannen ,een muziekje stond aan en ze zaten  samen op de bank ,Het boek van de schrijver lag op haar schoot , ;Zal ik dat gedeelte eens voorlezen , van die   baron ! vroeg Margo  ?? . nee  nee liever dat stuk van de   Oude boer  , die zijn meid   vermoord . Antwoorde hij . Ze moesten er alle twee om lachen  , komt er niet in voor joh !  Maar Marc bladerde  naar een ongelezen stuk en gaf het haar in de hand ,  Hier  ! kijk ?wil je dat voor me voor lezen ? vroeg hij .

Ze zat met opgetrokken knieen op de bank  , iets tegen hem aan geleund  , hij had zn stropdas wat los getrokken , en leunde achterover . het glas wijn in de hand , Ze begon telezen , tging wel degelijk over de baron , en ze las rustig en langzaam de geschiedenis van een man die zich alles  , maar dan ook alles   dacht te kunnen veroorloven ! De setting was een huiskamer waar de baron zich in bevond   met de dienstbode ,  en   terwijl de baron de dienstbode verbaal het hof probeerde temaken .  Merkte Margo niet eens wat er gebeurde , Precies de handeling die de baron verbaal zo mooi inkleurde , Die deed Marc  met zo een tederheid  en zo een omzichtigheid weergeven . maar dan bij Margo . eerst merkte ze ze n  aanraking niet eens  o zo zacht , zo suptiel . maar nu drong het tot haar door , Wat nu !! Doorlezen ?? Hem bestraffen ?  opstaan ?  Doorlezen  , ja doorlezen besloot ze,,,,,,,,

Ze wist niet of het door de drank kwam of de sfeer  of  de samenloop van omstandigheden , ze wist het niet maar  wat ze wel wist was dat het prettig aan voelde ,  Dus las ze door , ze begreep dat wat ze las hij ook deed , Dus stopte ze met lezen   dan was het ook  ten einde   verwachtte ze,! En ze wisten toch beide niet wat er komen ging ? ?  Nu las ze  ; De baron    roemde haar blanke dijen . en langzaam ging Marc s hand  over haar knie naar haar dij   , de rillingen liepen bij Margo over de rug , Zo lang als dat geleden was ! ! De  manier  van uw lopen .;Ging de baron verder  ik zie uw heupen bij iedere stap  wiegen !  Margo wist in eens dat ook  haar jurk  deze specialiteid weer gaf , . Toeval    ,,,,  dorst niet naar op zij tekijken .Zal ik maar een andere setting lezen   ,; vroeg ze  met een iets schorre stem van emotie ,

Daar zaten ze dan ,haar dijen   onder haar lichtblauwe jurk   met zwierige rok  , T is al laat weetje  Vervolgde ze , het boek terzijde leggend . maar Marc pakte met zn vrije hand het boek en gaf het terug . bladzijde tweehonderd achtien en negentien nog .  vroeg hij haar  ; dan sluiten we de avond af ok  Ze was verwonderd over zijn keuze ,,  wist hij dan wat daar stond ??  Ze begon te lezen ,   de meid ! deze liet het gewillig toe  !! Lees maar verder zij Marc

Waar was ze mee bezig ? ? of lliever waar was Marc mee bezig , Toch las ze verder  . Maar kwam op een geweldig idee , terwijl  het boek verder ging in een richting  die niets aan de verbeelding deed  twijfelen , Vulde zij haar eigen   passage s in   Ze ging verder , De baron deed wel een poging maar hij kon zijn armen niet meer bewegen , ook was hij niet meer instaat zich teconcentreren  op het geen hij mee bezig was ! ! Nu keek ze richting Marc . Deze verblikte nog verbloosde ook maar iets , en hij wachte in rust af op wat er komen ging   , Hij viel geen moment uit zijn rol  , ook niet toen ze het  einde van de pagina las   dat daar de oude baron   zich verontschuldigde voor zijn wangedrag . en er verder het zwijgen  toe deed .

Marc was opgestaan glimlachte in haar richting  en keek op zn horloge , Het is al erg laat zij hij   ,,Tijd om naar huis tegaan he ..Zeker antwoorde  Margo   de betovering scheen verbroken .Ze liet hem uit , en doolde nog uren in haar huisje rond   ! kon nog niet  naar bed gaan , haar hoofd stond op knappen .Pas tegen de volgende morgen viel ze in slaap  , ze wist niet wat ze er van denken moest  ,Er was ook geen nieuwe afspraak gemaakt  .en ze wist ook niet of ze hem nog ooit zou ontmoeten ?   S middags kwam het antwoort in de vorm van een grote bos rozen  met bijbehorend kaartje ,

Er stond te lezen ;Lieve Margo .Ik heb een paar geweldige dagen met je door gebracht , en ik heb nog nooit zo een trouwe  fan   ontmoet !! ik moet je mn complimenten maken    als het om de Baron gaat ,,,,jou tekst was sterker dan de mijne !! en ik hoop dat je ook mijn volgende boek zal lezen , Daar ben jij overegens de hoofdpersoon in   met je levensverhalen  over jou verloren liefde  Het was me een genoegen je teleren kennen   is getekend ,,,,,,,,,,,,,,,,,James Moor  ,,,, Liefs Marc   en een grote zwierige handtekening  completeerde het kaartje  ..

Verloren liefde

Ja hoor  te laat !   Ze dacht het al .   dat zou ze nooit halen .Margo   liep de boekenwinkel  binnen ,en zag het meteen .en gewone daaglijkse bedrijvigheid ,   Ze had zich er zo op verheugd   om nu eindelijk haar lievelings schrijver teontmoeten !   en man die nauwlijks in de publicitijde  kwam  , die  de laatste tijd werkelijk  juweeltjes  schrijft  , zijn  voorlaatste  boek was verfilmd , de  recenties   waren overweldigend  ,en  nu ! ! !  haar kans was verkeken .  Even vragen aan het personeel  dan maar , ;Zeg   juffrouw  ,  James Moor .  is die al weer weg ? ? ? Het antwoord was bevestigend . maar  kijk hij heeft alle boeken gesigneerd  hoor mevrouw  ! ! ! . En schrale troost  maar ze moest het er mee doen , Margo liep op de stapel boeken midden in de winkel af .En werkelijk   de stapel was   redelijk verkleind , ze had van de week na haar dag dienst uit het ziekenhuis  er langs gelopen  en geinformeerd naar de preciese tijd van    zijn aanwezigheid  er nog zo rekening mee houdend  dat het kantje boord zou zijn  had ze het vuur uit haar sloffen gelopen om nu na haar werk op tijd aanwezig tezijn. 

Dit alles overdenkend  had ze een van de nog resterende boeken in de hand genomen , en bladerde naar de gesigneerde pagina  , ging met haar vinger liefkozend over zijn handtekening  heen .   veel ophef was er al geweest over dit boek   maar t moest  natuurlijk weer de moeite waard zijn . Ze begon  telezen !   hoe lang ze er stond wist ze niet meer , maar opeens werd ze zich bewust  van de aanwezigheid van iemand die naar haar keek .  Ze keek rond en  zag een man op een meter en half  ook met een boek in de hand naar haar staan kijken . ze glimlachte !  hij deed het zelfde   en deed een stap in haar richting .  Ook telaat ?  vroeg Margo ,   ik heb hem juist gemist , vertelde ze hem ongevraagd . Hij grinnekte  en opende het boek   ; t is wel gesigneerd   zij hij   . Ja  ik heb al zijn boeken en ben  en een echte fan van hem .  De man in kwestie vertelde dat hij in het andere dorp in een hotel verbleef en het daar ter ore was gekomen . En ook net achter het net  had gevist   .  Dan zitten we in het zelfde schuitje opperde Margo ,; Dat geloof ik ook   antwoorde hij haar ,; Zullen we dan maar een kopje koffie gaan drinken , als troost op dit gebeuren  .??

Margo had hem met grote ogen aan gekeken  ?  Wat een vreemde reactie vond ze dat ? zo met de eerste de beste  koffie gaan drinken , ze dacht er niet aan . Haar leven was niet over rozen gegaan en ze had een behoorlijke portie  argwaan tegen over het andere geslacht opgelopen .   dit gevoel van wantrouwen koesterde zij  , er was bij haar geen plaats voor toenadering   , dus schudde zij haar bruine krullen . Nee   nee dat komt mij niet uit vandaag , was haar antwoord ,  De vreemdeling   ging hier  echter niet op in  en   wees naar de overkant naar het kleine restaurantje , daar  ! zij hij ; kunnen we onze wederzijdse  intessen  .en onze wederzijdse teleurstelling even weg spoelen ?   We stonden nog steeds ieder met het boek in   de hand !  ;Kom vervolgde hij weer   .laten we afrekenen en ik tracteer ,

Zoiets   had ze nooit eerder gedaan een wild vreemde man  bepaalde nu haar  verdere  middag .  Maar laat ik me eerst eens voorstellen   ging hij verder  , Mijn naam is Marc  , Marc Winter .Hij gaf haar ongevraagd een hand en ze kon niet anders dan beantwoorden . Margo de Bruin   ! Aangenaam  . het klonk bijna  gelijktijdig .  Ze liepen naar de balie en betaalde  de boeken  , de straat overstekend had ze zich nog wel afgevraagd waar ze  mee bezig was , Maar de vreemdeling had  zo n vriendelijke uitstraling , en de wederzijdse intresse in de schrijver maakte Margo  nieuwschierig ,  De middag vloog voorbij , ze raakte niet uitgepraat over de  eerdere boeken  van hun grote   idool ! !  Het was al tegen zevenen toen ze afscheid   namen   En Marc   dwong haar haast   om de andere dag het gesprek voort telaten zetten  Ze stemde  toe .

Die avond kroop  ze op de bank haar lievelings  plekje als het om lezen ging ,   Maar de vreemde Marc   ging niet uit haar gedachten , en het boek , !     Ze begon er iedere keer weer in ,,  maar  het leek wel of de gesprekken over de schrijver haar meer hadden  geboeid  dan dat ze wilde geloven  !   Dit had ze nooit eerder gedaan , met een ander  over iets praten waar je je zo betrokken bij voelde    ,   En in gedachten ging ze terug naar haar eerdere relaties  die allen   kapot gingen op disintresse en onbegrip over elkaars  doelen in het leven ,  Ja  ze moest op haar hoede   zijn  alleen een gezamelijke  schrijver   , een leuk gesprek moest gewoon een leuk gesprek blijven   punt ! !  Ze besloot morgen nog  een keer van zn  gezelschap  te genieten en daar moest het dan bij blijven , ! !

  LEES  VERDER DEEL 2

Vrijheid

Een onderwerp dat in alle landen en in alle  tijden een  veel besproken onderwerp zal zijn en ook zal blijven !!     Is wel Vrijheid ! !  Vrijheid  van meningsuiting !  vrijheid van religie  !   Persvrijheid  om maar niet tezwijgen over   vrijheid in de strikte zin van het woord  ,, als  men onderdrukt wordt door een andere natie ! ! ! ! Er zijn vele vormen van onderdrukking , die allen lijden naar een verlangen naar bevrijding !!!

De kranten staan er vol van ,  de televisie geeft beelden  en   we zien en horen er daaglijks over. De ene onderdrukt de ander ,,,En soms zijn het hele volkeren dan weer mensen met een niet door de ander geaccepteerde cultuur ,,  maar er schijnt geen einde aan tekomen ,,We kunnen vaak onze afkeer niet onderdrukken ,,,,,Als we zien wat een verschrikkingen de mens zijn medemens aandoet ,

Toch lijkt het of zelfs al zou ieder het er niet mee eens , deze trent zich voort schijnt tezetten , is het de onverdraagzaamheid van ons  of de laksheid om in tegrijpen  ???? Maar laten we dicht bij huis blijven , en geen wereld problemen proberen optelossen    , dat zou  iets boven onze macht liggen  ,   of toch ?  ? ? ?  Als we bij onze eigen huis  tuin en keuken  zaken zouden blijven dan is er al werk genoeg dunkt mij,

Dus hand in eigen boezem steken heet dat ?   is er in ons eigen leven dan een vorm van onderdrukking ? ? ? ?  de vraag splitst zich eigenlijk een beetje op , want   geen vrijheid  om tedoen wat men zou willen , is een vorm van onderdrukken  toch ?????Sta nij een voorbeeld toe ???   dat Moslim   dames geen hoofddoek mogen dragen , is  ontnemen van  hun vrijheid tedoen wat zij zouden willen  het is het ontnemen van vrijheid van godsdienst  ! ! ! ! !

En dat terwijl de meeste mensen zich er toch  ook niet aan storen dat de gehele Koninklijke familie met heel het  deftige  gevolg  de meest uiteenlopende  en meest afgrijselijke   hoeden   en hoofd bedekingen    op onnavolgbare  wijze   ten toon spreiden ? ?  ? Moet ook kunnen hoor ! !  maar geen mens zal daar in de eerste of tweede kamer vragen over stellen

In onze multiculturele samenleving   moet het een kunnen , maar moet ook het ander kunnen ! ! ! !  zo mag de een geen valsheid in geschrifte   plegen ,,en dat terwijl het hem maatschappelijk en of finantieel beter uit  zou komen ??   terwijl als men wat hoger in het zadel zit   ,men dat  op eens   wel schijnt temogen   , onder het mom  van een andere cultuur waar andere normen gelden ! ! !En als u nu denkt dat het levensbedreigende situaties  zijn  , waar ik het over heb  , nee niets is minder waar ? ?

De hang naar vrijheid was ook hier weer van kracht  , de persoon in kwestie  wilde  de mogelijkheid om in een land met veel vrijheden   te kunnen vertoeven niet opgeven ! !  Maar t gaf wel akeleg  duidelijk  de  verschillen weer  , die wetsdragers   bezigen   ! ! ! Wat  hoe je het draait of keert in ons nadeel zullen uitvallen ? want  probeer geen van zulke  fratsen uit tehalen  !  !  want  valsheid in geschrifte   is nog altijd  bij wet verboden   Dus waak voor uw vrijheid !!!

Een hoofddoek , een hoed  , een paspoort , vrijheid van meningsuiting   ,! ! t   t lijken betrekkelijk kleine zaken , maar tgeeft een tendens weer  ook dicht bij huis waart het spook van  de onderdrukking   rond  ! ! ! ! En we willen niet wachten op en  grotere confrontatie  ,want wereld wijd zien we de onderdrukking toe nemen   en de vrijheden   worden langzaam de das omgedaan Onder   een mom van een beter controleerbare samenleving en meer transperantie, zijn we allemaal marionetten van de twintigste  eeuw geworden , en zijn we vergeten te kijken wie er aan onze tauwtjes  trekt  ! ! !! !

Paard

Je  zou in deze maatschappij , waarin wij leven blij moeten zijn  met de vele faselitijten   die wij hebben !! Maar zijn we ons bewust van de overdaad ,!! en de gevaren die hier uit voort komen  .. Ik wil geen kwaaie pier zijn  , maar  een beetje inzicht in onze situatie zou geen overbodige  luxe zijn !!  en dat is wat we missen . Inzicht  en overzicht !

De mensen die de oorlog nog hebben mee gemaakt  , of van vlak daarna ?? kunnen zich nog een geheel andere tijd  herrineren !Een tijd van schaarste en van eenvoud en van waardering , Niet dat  detijd toen beter was  !    Maar de beleving van de persoon  ten aanzien van de maatschappij was een stuk realistischer !! waarom  zult u mischien zeggen ?

Ik  kom nog uit een tijd dat  we  meer dan veertig uur noesten werken  per week , en dat  je  zaterdags middag pas aan je weekend begon . en dat je hard moest werken om daarna geen cent over tehouden , vakantie was weg gelegd voor de welgestelde  en jan met  de pet ging een daagje naar de apenheul ,of naar Katwijk aan zee  Onderwijs   was voor hen die uit een beter milieu  kwamen een zekerheid , maar de gewone man  bracht het niet ver !!!!

Wetgeving   , Regelgeving ,  Koningshuis , AOW  Woningbouw , Noem het maar op in een tijdsspanne van nog geen vijftig jaar  kwam en ging  dit groots gebeuren  , als een hogesnelheidstrein  aan onze neus voorbij !! Lijkt mischien wat   somber beeld   . maar al wat met tromgeroffel werd verwelkomt, Was een kort leven  beschoren , Vrouwen emantipatie ,Kiesrecht , leerplicht  ,Zijn we er nu echt beter van geworden ?

Al de geweldigge veranderingen ten spijt , Een wereld in beroering  een volk in opstand  ,een generatie doolend in verveling!  En wereld machten in onverdraagzaamheid  ! ! !  Culturen  onverzettelijk tegenover elkaar ! ! ! Een buren ruzie  , Een familie drama, Een zinloze moordpartij  ,En een maatschappij  totaal ontwricht .De wetten  en de regels   nog maar net van kracht !! worden met voeten getreden ! ! !

Maar alle  kijken naar voren , terwijl het leerzaam zou zijn  een blik over de schouder te werpen .  Tuurend   in een duistere  toekomst  van onwetendheid  ! !  blijven we doorgaan ons vast te klampen aan onze  niet meer bestaande Gouden toekomst ,, Leering trekken was toch juist  een teken van  de ontwikkelde mens ! !  Maar hoe meer we weten  ! hoe minder we er van schijnen te  leren  ! !  Hoe brengen we een keer in  deze waangedachten  van   hooggeschoolde idioten  en duur  betaalde Infantielen  ? ? ?

Als mislijding  een strafbaar fijt was ,  En corruptie  te veroordelen ! ! Dan was er hoop ! ! ! ! En als we allen zouden willen En een moment  van bezinning  ,  dan was er hoop ! ! !  Maar de stille tochten   worden stiller !    Het tumult   word luider ! ! En de dwaas loopt achter de andere dwaas aan ! Wij allen zijn  teveroordelen  ,,wij allen zijn verantwoordelijk  voor wat we doen ! ! Het word tijd dat we man en paard noemen ,,  Of zijn we er met zn allen wat over heen getild ? ? ? ? ? >

tannes

Eens in de maand drinken we   koffie samen .  mn vriendin en ik ,tis een vaste afspraak ,Die hebben we jaren geleden gemaakt  ,als we dat niet doen komt er niets van ,En nu zaten we weer tegen over elkaar dit keer in een station restoratie ,    De afspraak was dat we wat van de wereld wilde zien en in een wilde bui spraken we af dat we het iedere keer in een andere omgeving en plaats zouden doen ,Dat kwam mooi uit want mijn werk vergde veel kilometers ik bezocht tuincentra s  om mijn waar aantebieden .mn vriendin  was   fysio-therapeute ,  zo verschillend   maar o zo hecht waren we!  Daarom  konden we onze verhalen altjd  zo met elkaar delen,  beide hadden we een levendige fantasie , dat maakte dat we meestal  niet  op de omgeving letten en hartelijk om elkaars avonturen konden lachen ,Ik verkocht regelmatig  zaken waar ik achteraf niet meer aan kon komen   ,wat voor de nodige  zweetdruppels   zorgde en zij kwam meerderekeren clienten tegen waar ze   de leukste annecedote s  over wist tevertellen

Nu  wat heb jij ? vroeg ik na dat we de tranen uit de ogen veegde om weer eens een knullerige zet van mij ,die ik net verteld had .Ze keek dromerig voor zich en  zweeg , eigenlijk   niets  bizonders   kwam het antwoord !  !   maar ik ken haar ,,kom voor de draad er mee  zij ik ,,   Na een moment van stilte     begon ze  ; Weetje  eigenlijk stom van me  dat ik daar zo in liep , had het kunnen weten !!  Een collega van me had me nog gewaarschuwd T was een gewone client  zo leek het  in het begin  ziekenfonds  werk  een negen  strippen kaart    client    dus geen verdenking naar vreemdgedrag ,

Hij  was een sporter  zo vertelde hij  ;  Tannes   speelde meneer ,en de club deed mee aan kampioenschap van de provintie en hij was een van de betere ! De contacten verliepen eerst heel voorspoedig al vond ik het wel merkwaardig dat hij uitgebreidt  zijn favoriete  houdingen voordeed  soms moest ik opzij springen om zijn uitzwenkende bewegingen teontlopen . ook deed hij zn warmingup herhaaldelijk voor  ,en maakte dan met zn heupen draaiende bewegingen   die meer op een vruchtbaarheids ritueel   leken dan dat ik ze op een tannes baan zag geschieden !!!

Maar dacht ik dan er zijn meer zotten   ,dus  behandel je gewoon verder  toch ! Maar mn collega s  vonden al dat hij verdacht vaak kwam ,  en vroegen of hij nu particulier kwam  wat ik beaamde !!! Even   had ik  het vreemd gevonden   meneer trok een boek  geld alsof  hij ze zelf gedrukt had  maar ja zaken mensen he !!!Maar inderdaad meneer kwam nu bijna daaglijks  zelfs herhaaldelujk in het weekend ,En het broekje  wat je nog broekje mag noemen was niet meer dan een klein pantervellentje !!Meneer kreunde van   pijn had ik het gevoel in het begin  maar later  bleken de klachten toe tenemen   ! en begon me zorgen temaken over de situatie ,

Tot eergister  ;Zij keek dromerig in  het niets  !  wat eergister  begon ik     ;Ik had ademloos zitten luisteren   , ze kreeg wel meer  rare op der sprreekuur ,en als ze vertelde zag ik het meestal voor me  ,,kon dan hartelijk lachen   alof ik erbij geweest was ,Toe vertel  zij ik weer   Ze keek me plotseling aan ;Die vent was gek hoor   .en ik trapte er nog in ook !!  Nou  hij had eerst zn tennes uitrusting mee willen nemen om mij telaten zien hoe hij  zijn backhand    deed  .  en zn andere zwaaiende bewegingen deed  , maar in zn panter velletje vond ik het al gevaarlijk geoeg   !!  moest al iedere keer    het vege lijf in veiligheid brengen !!

Nu  hij kwam  ontdeed zich al kreunend van zn kledij  had weer het gewraakte velletje aan en beklom mn  behandeltafen ,! Eerst maar mn kuiten en boven benen  achter vroeg hij  , Ik zweeg en was op mn hoede   ,anders  was het mevrouw en ik sprak hem aan met meneer , maar bij het binnen komen   was het  oh  shejyteke  ik heb er zo n last van !!   waar werd me niet verteld   maar  daar zou ik snel genoeg achter komen !!  Bij het omdraaien   vroeg hij op eens een handdoek , die gebruik ik altijd om lichaamsdelen aftedekken ,dus geen probleem ik gaf hem er een in de handen ,Maar deze frummelde hij op een hoopje en hield hem angstvallig boven het velletje ,,

Ik deed net of ik het niet zag  en masseerde zijn boven been ,Meestal hoefde ik niets tezeggen want sterke verhalen   daar was hij op gepromoveerd ,en dat deed de tijd sneller gaan ,  Zo ook nu   had ik alle wervelende acties   en overwinningen van hem aangehoord ,Zn patner  op de baan was altijd een zacht eitje  die  de handen ineen sloeg  als ze met de prof   ; een dubbel mochten spelen  !    Nu viel er een stilte ,,  Shejyteke   zo begon hij   Ik heb van die vreselijke steken ! !   HIER   en hij wees met zn  wijsvinger naar het   velletje   hhij hield wanhopig de handdoek   voor  de werkplek .  En weer zij hij    ;van die vreselijke steken   , kun jij daar iets aan doen ??

Het  was alsof ik een puber was  , die voor de eerste keer in een  onoverzichtelijke situatie  terecht was gekomen ??  Mijn hersen cellen draaide als een bezetene  , Had  ik in mn opleiding  hier nooit iets over geleerd . Was ik zo bleu , nee dat was het eigenlijk niet !!  ,meer dat deze client al enkele weken hier kwam ,  dat je al een soort  relatie  client  contra behandelaar  had opgebouwd      dat maakte dat het geheel je overviel !! Ik moest gewoon de situatie meester worden ,,Terwijl de client nog steeds met de handdoek probeerde   de vlaggestok   onder het tijger velletje te duwen . vroeg ik hem ;Drinkt u wel genoeg ??en   neemt u uw rust wel na de  zware  matches ,???  de vragen    brachten hem geen oplossing voor het probleem !! Maar gaven hem wel de tijd om zijn vlag testrijken , opgelucht  dat er geen vervelende situatie  was ontstaan  ,  Kon onze tanneser   na nog wat  vreemde tannes bewegingen gedaan te hebben   zijn broek weer aan trekken !! Ik waste mijn handen   zo als ik altijd deed na een behandeling !!           Maar vol overtuiging   ook dit keer    In onschuld

="http://www.wieonline.nl/wie/wie.php?user=shejyteke">